Stanoviska

27. ledna 2011
NÁVRH STANOVISKA ke zprávě za rok 2010 o provádění programů politiky soudržnosti na období 2007–2013 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Stáhnout dokument

3. září 2009
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Stáhnout dokument